Proljeće i ljeto 2015. uvježbavanje sekcije pratećih vokala.

Announcement Date: 17. lipnja 2015.

Prateći vokali Studija Maraton, tzv. Maraton Backings 2015. godine imali su vrlo odgovornu ulogu koncertiranja u živo s bandom i orkestrom HNK. Sve zborske dionice iz orkestralne rupe HKD, a i u studijskim verzijama pjesama pjevalo je 6 vokala: Nataša Tonković, Sandra Polić Živković, Anamarija Martinčić, Anamarija Plazonić, Anamaria Brižan i Matko Basara.
U obnovi Sušaka ovi vokalisti postaju i scenski zboristi, te zamjenjuju svojim ulogama ansambl zbora Opere HNK “I. pl. Zajca” koji više ne mogu sudjelovati u predstavi.
Također im se pridružuju i Ivan Ćepić i Jure Kaurloto. Svi zboristi u novo dopisanim dramskim dijelovima imat će i manje dramske uloge.