2014. Planiranje produkcije, prvi planirani rokovi.

Announcement Date: 9. travnja 2014.

Prvi planovi iz 2014. predviđali su premijeru početkom 2015. i nisu uključivali  kompletan ansambl HNK “I. pl. Zajca” pa je plan, kasnije revidiran i usklađivan u hodu, izgledao ovako.

2014 project timeline